Ansvarlig bedrift

Vi stiller høye krav til ansvarlighet både i egen virksomhet og hos leverandører og andre samarbeidspartnere. Å bidra til en sunn og sikker arbeidsplass har høy prioritet, da våre medarbeidere er avgjørende for bedriftens utvikling. Alle hos Svedbergs arbeider ut fra firmaets kjerneverdier, som sammen med Svedbergs etiske retningslinjer beskriver hvordan vi skal handle i forretningsetikk, omtanke for kolleger, kunder, samarbeidspartnere og miljøet.

Ansvarlig bedrift

Mangfold og likestilling

For å forsterke bedriftskulturen hos Svedbergs er mangfold og likestilling viktige deler. På Svedbergs skal vi fremme likeverd uavhengig av menneskers kjønn, alder, etnisitet eller seksuell legning. Dette gjenspeiles i vårt daglige arbeid og ved nyrekrutteringer.

Mangfold og likestilling

Gode relasjoner med leverandører

Svedbergs legger stor vekt på å skape gode relasjoner med leverandører, og sørge for ansvarlighet gjennom hele leverandørkjeden. Vi hos Svedbergs fremmer sikre og rettferdige arbeidsvilkår og ansvarlighet i spørsmål som gjelder miljø og sosiale relasjoner i alle ledd. Før det signeres avtaler med nye leverandører, utføres det alltid en risikovurdering og bedømming av hver enkelt leverandør.

Gode relasjoner med leverandører

Svedbergs bærekraftsarbeid

Vi hos Svedbergs har holdt på med bærekraftsarbeid lenge, faktisk skikkelig lenge, det begynner å nærme seg hundre år. Les mer om vårt miljø- og bærekraftsarbeid

Svedbergs bærekraftsarbeid

Vårt valg - fem fokusområder

Å skape bærekraftige produkter som holder i år etter år, er en selvfølge hos oss på Svedbergs. Svedbergs bærekraftsstrategi går under navnet «Vårt valg» og inneholder fem fokusområder med tydelig definerte mål.

Svedbergs Projekt

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.