Ressurseffektivitet

Svedbergs arbeider for å benytte naturressursene energi, vann og råmaterialer på en mest mulig klok og effektiv måte. Siden 2019 har all strøm som brukes i fabrikken i Dalstorp, kommet fra fornybar energi. Fabrikken blir dessuten oppvarmet av fjernvarme som produseres av restprodukter fra et lokalt sagbruk. Vårt vann- og energiforbruk blir fortløpende fulgt opp, og vi har fokus på å finne flere løsninger for å minske det totale energiforbruket ytterligere.

Ressurseffektivitet

Energi- og vannforbruk

Siden 2019 har all strøm som brukes i fabrikken i Dalstorp, kommet fra fornybar energi. Fabrikken blir oppvarmet av fjernvarme som produseres av restprodukter som bark og flis fra et lokalt sagbruk. Vårt vann- og energiforbruk blir fortløpende fulgt opp, og vi driver flere prosjekter for å minske det totale energiforbruket ytterligere.

Energi- og vannforbruk

Avfallshåndtering og svinn

Vår ambisjon er å minske mengden brennbart avfall og svinn i hele produksjonsprosessen. For å lykkes med dette, forsøker vi å øke mengden materialer som kan gjenvinnes og gjenbrukes.

Avfallshåndtering og svinn

Materialer og kjemikalier

For å forebygge faren for at miljø- og helsefarlige stoffer finnes i våre produkter, undersøker vi stadig nye kjemikalier og varer før de brukes, og deretter kontrolleres de fortløpend. Dermed sørger vi for at ingen skadelige, forbudte eller unødvendige stoffer brukes i produksjonen.

Materialer og kjemikalier

Svedbergs bærekraftsarbeid

Vi hos Svedbergs har holdt på med bærekraftsarbeid lenge, faktisk skikkelig lenge, det begynner å nærme seg hundre år. Les mer om vårt miljø- og bærekraftsarbeid

Svedbergs bærekraftsarbeid

Vårt valg - fem fokusområder

Å skape bærekraftige produkter som holder i år etter år, er en selvfølge hos oss på Svedbergs. Svedbergs bærekraftsstrategi går under navnet «Vårt valg» og inneholder fem fokusområder med tydelig definerte mål.

Svedbergs Projekt

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.