Opptil 20 års garanti

Med vår filosofi om kvalitet, materialvalg og omtanke for detaljene, følger vår garanti. Vi gir deg opptil 20 års garanti på våre møbler, dusjer, dusjkabinetter og dusjvegger. På håndkletørkere, badekar, blandebatterier og WC gjelder fem års garanti. En fordel for deg som kunde som gjør kjøpet enda tryggere. Produktgarantiene gjelder for produkter som er kjøpt etter 01.02. 2021.

Opptil 20 års garanti

20 års garanti

Materialgaranti på 20 år omfatter skrog, skuffer, beslag, hengsler, metall, aluminium. Garantier ved konstaterte fabrikasjonsfeil forutsatt at montering har foregått ifølge våre monteringsanvisninger, samt at bruksanvisningene er fulgt. Feilaktige deler erstattes med samme eller likeverdig produkt fra gjeldende sortiment. Eventuelle monteringskostnader erstattes ikke.

20 års garanti

5 års garanti

Materialgaranti på 5 år omfatter blant annet badekar, håndkletørker, servant, WC, blandebatteri, tilbehør m.m. Garantiene gjelder ved konstatert fabrikasjonsfeil forutsatt at montering har foregått etter våre monteringanvisninger, samt at bruksanvisningene er fulgt. Feilaktige deler erstattes med samme eller likeverdig produkt fra gjeldende sortiment. Eventuelle monteringskostnader erstattes ikke.

5 års garanti

Garantien omfatter ikke

Garantien gjelder ikke ved skader eller feil som har oppstått grunnet ytre påvirkning, normal slitasje, feilaktig bruk, feilaktig rengjøring. Garantien gjelder ikke slag, riper eller slitasje som skyldes feilaktig installasjon eller lignende. Garantien omfatter heller ikke komponenter som er forbruksmateriell. Garantien dekker ikke tredjeparts kostnader, og heller ikke kostnader på annet enn den leverte varen.

Garantien omfatter
derfor for eksempel ikke:

  • Elektriske komponenter (belysning, transformatorer m.m.)
  • Vannlås og avløp
  • Tetnings-, magnet- og slepelister til dusj
  • Keramisk tetning til blandebatterier

Ved reklamasjon
og garantihenvendelser

Hvis din henvendelse gjelder et produkt, skal du henvende deg til forhandleren du har kjøpt produktet av. Gjelder det produkter i en nyinnkjøpt bolig, meld inn feilen til den du har kjøpt boligen av, som byggefirma, borettslag og lignende.

Hvis vi sender ut en servicetekniker for å rette opp i en garanti- eller reklamasjonssak, og det viser seg at det ikke foreligger produkt- eller garantifeil, debiteres faktisk oppståtte kostnader.

Husk å ta vare på kvittering/ faktura for at vi skal kunne behandle reklamasjons- og garantisaker, og legg gjerne ved bilder for å lette behandlingen av henvendelsen.

Svedbergs Projekt

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.