Tre fra bærekraftig skogbruk

Å bruke treråvarer fra bærekraftig skogbruk er en selvfølge for Svedbergs. Ved å bruke skogen på en god og bærekraftig måte gir den mer råvarer, samtidig som økosystemene bevares. Svedbergs mål er at all innkjøpt treråvare skal komme fra en miljøsertifisert kilde. Sertifisering av skogbruk og merking av skogsprodukter er et bevis på at produktene Svedbergs lager, kommer fra skoger som skjøttes på en god og trygg måte.

Tre fra bærekraftig skogbruk

Bærekraftig skogbruk

Den pågående ødeleggelsen av verdens skoger har en sterk klimapåvirkning når skog tas ut raskere enn ny skog rekker å vokse til. Å bruke råvarer fra bærekraftig skogbruk, hjelper de naturlige livsmiljøene og det biologiske mangfoldet. Det bidrar samtidig til å dempe den globale oppvarmingen fordi det blir mindre utslipp av drivhusgasser.

Bærekraftig skogbruk

Miljøsertifisert trevare

Svedbergs mål er at all innkjøpt trevare skal komme fra en miljøsertifisert kilde. Sertifisering av skogbruk og merking av skogsprodukter er et bevis på at produktene Svedbergs lager, kommer fra skoger som skjøttes på en god og miljøvennlig måte. Alle Svedbergs leverandører av tre og treprodukter er lokalisert i Europa. Samtlige leverandører vurderes og må leve opp til våre krav til bærekraftig jordbruk.

Miljøsertifisert trevare

Svedbergs bærekraftsarbeid

Vi hos Svedbergs har holdt på med bærekraftsarbeid lenge, faktisk skikkelig lenge, det begynner å nærme seg hundre år. Les mer om vårt miljø- og bærekraftsarbeid

Svedbergs bærekraftsarbeid

Vårt valg - fem fokusområder

Å skape bærekraftige produkter som holder i år etter år, er en selvfølge hos oss på Svedbergs. Svedbergs bærekraftsstrategi går under navnet «Vårt valg» og inneholder fem fokusområder med tydelig definerte mål.

Svedbergs Projekt

Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer. Vennligst besøk nettstedet vårt ved hjelp av en annen nettleser.